Liefde weegt zwaarder dan wetten

Valentijnsdag; de dag vol liefde, kaartjes en bloemen. Maar waar komt deze dag nu precies vandaan? Om hier het antwoord op te geven gaan we terug de tijd in. Eeuwen geleden leefden er twee heiligen die Valentinus, ook wel sint Valentijn, heetten. Uit geloof en liefde zijn zij vermoord. Dit gebeurde op 14 februari bij beide rond 269. Er is een mogelijkheid dat het om eenzelfde persoon gaat. Na al die jaren weet nog niemand of deze legendes waar zijn.

De legende van Valentinus van Rome
Priester Valentinus van Rome zette zich in voor alle christenen. Zij leden zwaar onder de christenvervolgingen. De legende vertelt dat hij de blinde dochter van Asterius (cipier of de stadhouder van Rome) genas. Asterius kwam bij Sint Valentijn of hij zijn dochter wilde genezen. Valentinus deed zijn best, maar het lukte niet.

De toenmalige keizer Claudius II Gothicus had Valentinus gevangen genomen, omdat Valentinus christenen vrijliet uit de gevangenis. Valentinus’ liefde voor mensen ging verder dan de wetten van de keizer. Valentinus werd gemarteld en werd op 14 februari 269 terechtgesteld. Op de dag dat Valentinus onthoofd zou worden, probeerde Asterius het vonnis tevergeefs tegen te gaan. Na de onthoofding kreeg Asterius’ dochter een kaartje met daarbij een gele bloem. Op het kaartje stond de tekst: “Van Valentinus”. Het meisje kon direct weer zien.

De legende van Valentinus van Terni
Deze priester, die misschien ook arts was, leefde in dezelfde periode als Valentinus van Rome. Later werd hij bisschop van Terni, deze stad ligt ten noorden van Rome. De legende gaat dat er een jong stel bij de bisschop kwam met het verzoek hen in huwelijk te verbinden. Hij was een heidense soldaat, zij een Christen. Dit verzoek ging tegen de wet van de keizer in, soldaten mochten namelijk niet trouwen. Valentinus trok zich hier niets van aan, hij vond de liefde tussen twee mensen zwaarder wegen dan de wetten van de keizer.

Snel kwamen meerdere stellen naar Valentinus met het verzoek hen te huwen. Keizer Claudius kwam hier achter en nam Sint Valentijn gevangen. Valentinus probeerde echter Claudius te bekeren. Dit ging de keizer te ver. Hij liet Valentinus martelen en tot slot onthoofden. Voordat hij vermoord werd, zag Valentinus de kans een briefje te geven aan de dochter van de gevangenisbewaarder. Op dit kaartje stond: “Van je Valentijn”.

Meer legendes
De twee legendes hierboven zijn de bekendste. Er gaan nog meer legendes in de rondte over nog weer andere “Sints Valentijns”, maar het meest aanneembaar is dat Valentijnsdag op deze twee legendes is gebaseerd.

Valentijnsdag
Waar de kaartjes en bloemen vandaan komen is nu wel te begrijpen. De kaartjes die men nu naar zijn geliefde stuurt, zijn gebaseerd op de kaartjes die Sint Valentijn stuurde. De vele bossen bloemen die naar geliefden worden gestuurd, zijn afgeleid van de gele bloem die Valentinus stuurde. 14 februari is de dag dat Valentinus is onthoofd. Later werd Valentinus (over welke het gaat is nog steeds niet helemaal duidelijk) heilig verklaard en is 14 februari een feestdag. Vroeger was dit vooral in Engeland een belangrijk feest. Daar was het niet gewoon om je liefde te uiten, maar op Valentijnsdag werd hierop een uitzondering gemaakt.

Wil jij je liefde verrassen met een kaartje? Kijk dan eens op Goededoelenkaartje.nl.

valentijnskaart